Disclaimer

De door V!iNtermédiaire of door derden op deze website verstrekte informatie kan niet worden opgevat als een aanbod, advies, overeenkomst of dienst.

 

Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld en geplaatst, en VINtermédiaire deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig probeert te houden aanvaardt V!Ntermédiaire geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

 

Elke gebruiker/afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. 

 

De informatie op deze website incl. onze Algemene Voorwaarden is/zijn uitsluitend indicatief en kan/kunnen op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. 

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan V!Ntermédiaire of aan haar licentiegevers en worden nadrukkelijk voorbehouden. 

 

Elk gebruik hiervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van V!Ntermédiaire is niet toegestaan. 

 

V!Ntermédiaire aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door V!Ntermédiaire worden onderhouden en waarnaar op deze website wordt verwezen of voor de inhoud van websites, die verwijzen naar de website(s) van V!Ntermédiaire. 

 

De via deze website van U verkregen, persoonlijke en/of zakelijke, informatie zal door VINtermédiaire met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en uitsluitend voor communicatie tussen U en V!Ntermédiaire worden gebruikt. 

 

Het ter beschikking stellen van door U verstrekte informatie aan derden wordt nadrukkelijk uitgesloten, behalve als U daartoe schriftelijke toestemming verleent.  

 

 

Top 3 Wijnen

Faraway House Classic
' 08

Faraway House